بایننس کوین

نرخ این ارز دیجیتال از دیروز تغییر چندانی نداشته است. در مجموع، ارزش این ارز دیجیتال 1% کاهش یافته و نوع حرکت قیمت این ارز دیجیتال نوید آرامش پیش از طوفان را می دهد. میزان فروش این ارز دیجیتال روز به روز کاهش یافته و این یعنی فشار فروش در حال کاهش است. با ورود توکن های جدید بایننس، باید منتظر جهش های بعدی این ارز دیجیتال باشیم.