مطالب توسط

شاخص بورس چیست؟ جامع ترین اطلاعات در مورد بالا و پایین بودن شاخص بورس

شاخص بورس بر انواع مختلفی است که بر اساس روش های مختلفی این تفکیک بندی صورت می گیرد. یکی از مهم ترین تقسیم بندی شاخص ها تقسیم بر اساس ناحیه و… محل بازار مالی است.