همکاری را با ما شروع کنید

شما می‌توانید با شرکت در طرح همکاری FXTK تا 60% از اسپرد معاملات معامله گران، درآمد کسب نمایید.