بررسی الزامات مارجین

بررسی الزامات مارجین

FXTK با ارائه مارجین‌های متغیر این امکان را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که حتی با مبلغ سپرده کم قادر به دریافت سود از بازار هدف باشند. شما می‌توانند در قسمت زیر الزامات مارجین را بررسی کنید.

Leverage rates for currency pairs (FX Majors)
1:1000 up to 300,000
1:500 300,000 – 2,000,000
1:100 2,000,000 – 3,000,000
1:25 over 3,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Majors)
1:1000 up to 300,000
1:500 300,000 – 2,000,000
1:100 2,000,000 – 3,000,000
1:25 over 3,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Majors)
Leverage rates for currency pairs (FX Minors)
1:1000 up to 200,000
1:500 200,000 – 1,500,000
1:100 1,500,000 – 2,000,000
1:25 over 2,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Minors)
1:1000 up to 200,000
1:500 200,000 – 1,500,000
1:100 1,500,000 – 2,000,000
1:25 over 2,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Minors)
Leverage rates for currency pairs (FX Exotics)
1:1000 up to 100,000
1:500 100,000 – 700,000
1:100 700,000 – 1,000,000
1:25 over 1,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Exotics)
1:1000 up to 100,000
1:500 100,000 – 700,000
1:100 700,000 – 1,000,000
1:25 over 1,000,000
Leverage rates for currency pairs (FX Exotics)
Leverage rates for currency pairs (FX RUB & HKD)
1:25 up to 500,000
1:10 500,000 – 800,000
1:3 over 800,000
Leverage rates for currency pairs (FX RUB & HKD)
1:25 up to 500,000
1:10 500,000 – 800,000
1:3 over 800,000
Leverage rates for currency pairs (FX RUB & HKD)
Leverage rates for stocks (CFD)
1:50 up to 10,000
1:20 10,000 – 300,000
1:10 over 300,000
Leverage rates for stocks (CFD)
1:50 up to 10,000
1:20 10,000 – 300,000
1:10 over 300,000
Leverage rates for stocks (CFD)
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
1:500 up to 150,000
1:200 150,000 – 1,000,000
1:50 1,000,000 – 1,400,000
1:10 over 1,400,000
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
1:500 up to 150,000
1:200 150,000 – 1,000,000
1:50 1,000,000 – 1,400,000
1:10 over 1,400,000
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
Leverage rates for [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]
1:200 up to 300,000
1:50 300,000 – 500,000
1:10 over 500,000
Leverage rates for [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]
1:200 up to 300,000
1:50 300,000 – 500,000
1:10 over 500,000
Leverage rates for [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]
Leverage rates for GOLD, SILVER, CRUDOIL, BRENT
1:500 up to 100,000
1:200 100,000 – 800,000
1:50 800,000 – 1,100,000
1:10 over 1,100,000
Leverage rates for GOLD, SILVER, CRUDOIL, BRENT
1:500 up to 100,000
1:200 100,000 – 800,000
1:50 800,000 – 1,100,000
1:10 over 1,100,000
Leverage rates for GOLD, SILVER, CRUDOIL, BRENT
Leverage rates for PLATINUM, PALLADIUM
1:200 up to 300,000
1:50 300,000 – 500,000
1:10 over 500,000
Leverage rates for PLATINUM, PALLADIUM
1:200 up to 300,000
1:50 300,000 – 500,000
1:10 over 500,000
Leverage rates for PLATINUM, PALLADIUM

مشتریان گرامی باید توجه داشته باشند که:

  1. در صورتی که معامله در هر حساب تجاری، دو ساعت مانده به بسته شدن بازار معاملاتی در روز جمعه بر روی هر ابزار، باز یا بسته باشد ( بصورت کامل یا قسمتی از آن)، لوریج اعمال شده بر روی تمام پوزیشن‌ها برابر 1:50 خواهد بود. این قانون شامل پوزیشن‌های که قبل از ساعات بسته شدن بازار باز شده‌اند نیز می‌باشد ( به غیر از آنهایی که با نرخ لوریج پایین‌تر همانند 1:10 بوده‌اند). قانون ذکر شده برای برخی از CFDها و شاخص‌ها نیز اعمال می‌شود که در صفحه مشخصات قرار داد، ذکر شده است. مقدار مارجین برای پوزیشن‌ها با نرخ لوریج کمتر از 1:50 که پیش از ساعات بسته شدن بازار اعمال شده است در آخر هفته‌ها بصورت اتوماتیک دوباره محاسبه خواهد شد. با باز شدن بازار در روز دوشنبه لوریج‌ها با بازتاب طبیعی خود می‌باشند. همچنین قابل ذکر است که شما می‌توانید در کابین شخصی خود نرخ لوریج را تغییر دهید. لطفا در نظر داشته باشید که این تغییرات ممکن است در روزهای خاص همانند تعطیلات که برنامه معاملاتی بازار را تغییر می‌دهند اعمال شود.
  2. لطفا در نظر داشته باشید که شما قادر به تغییر نرخ لوریج در کابین شخصی هستید. همچنین لازم به ذکر است که تغییر نرخ لوریج تاثیر مستقیم بر روی مقدار مارجین تمام پوزیشن‌های باز دارد.
  3. الزامات مارجین ذکر نشده در لیست فوق را می‌توانید در مشخصات قرارداد بررسی کنید.