تحلیل  ارز دیجیتال یونی سواپ

  • ارز دیجیتال یونی سواپ از فوریه 2021 در یک کانال صعودی در حال نوسان است
  • حرکت در زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه، حرکت صعودی این ارز دیجیتال را تضعیف کرده است
  • سازنده ارز دیجیتال اتریوم، به شدت سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال را توصیه می کند
  • تنها مشکلی که در حرکت صعودی این ارز دیجیتال وجود دارد، کاتالیزور است. برای شکست سقف کانال و ادامه حرکت صعودی، حتما باید یک کاتالیزور وجود داشته باشد. بهترین نقطه برای سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال زمانی است که سطح 47$ شکسته شود.