احتمال افت بیشتر

اخبار منتشر شده پیرامون روند گاز طبیعی از گروه CME حاکی از افت درخواست ( حدود 678 قرارد در پیان این هفته) برای این منبع طبیعی بوده است.

رشد قیمت گاز طبیعی در روز جمعه که با کاهش تقاضا و حجم معامله همراه بوده است، نشانگر محدود شدن رشد بیشتر قیمت و همچنین احتمال شکست میانگین حرکتی ساده روزانه 200-SMA ( اکنون در نرخ $2.46)  می‌باشد.

Source: FXstreet.com