تحلیل ارز دیجیتال ماتیک

  • همکاری شرکت ارز دیجیتال پولیگون با Oddz finance بمب خبری ارز دیجیتال محسوب می شود
  • اکنون پولیگون، ارز دیجیتال خود را به یکی از مطمئن ترین ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است
  • در حال حاضر این ارز دیجیتال به سمت سطح حمایت خود که بین قیمت 0.674$ تا 0.768$ است حرکت می کند.

با وجود ریزش قیمت 15% ماتیک، نشانه های بازگشت قیمت در این ارز دیجیتال دیده می شود. این ارز دیجیتال در تاریخ 9 می برای اولین بار به قیمت 1$ رسیده بود و پس از آن نوبت اصلاح این ارز دیجیتال شد. اکنون این ارز دیجیتال در مسیر بازگشت قیمت قرار داشته و برای اینکه دوباره به 1$ برسد، باید از سطوح 84 سنت و 92 سنت عبور کند. دو سطح نامبرده در صورت شکست، سطوح بسیار خوبی برای معامله هستند.