بیتکوین

بیتکوین کمترین میزان رشد را داشته و از دیروز تنها 2% به قیمت این ارز دیجیتال اضافه شده است. اگر به تحلیل های بلند مدت بیتکوین توجه کنیم روند حرکتی این ارز دیجیتال صعودی خواهد بود. میزان فروشنده های بیتکوین در بازار رو به کاهش بوده و به نظر نمی رسد که روند نزولی و رِنج زدن بازار، ادامه دار باشد.

Join us on FB and Twitter to stay updated on the latest market events.