تحلیل ارز دیجیتال بیتکوین

  • همانطور که در نمودار مشخص است، بیتکوین به پایین تر از میانگین متحرک نمایی 21 رسید. اما نکته ای که جالب توجه است این بوده که هنوز نشانه های روند صعودی باقی مانده است.
  • میانگین متحرک نمایی 21 با رنگ بنفش نشان داده شده است. به نظر می رسد که از دیدگاه الیوت، اکنون در موج 4 اصلاح قرار داریم و باید منتظر موج صعودی بعدی باشیم
  • الگوی پرچم که دال بر ادامه داشتن روند صعودی است که می تواند شرایط را برای سرمایه گذاران بهتر کند. در صورت شروع حرکت صعودی، مقصد بعدی ناحیه بین 75 تا 89 هزار دلار خواهد بود.

Join us on FB and Twitter to stay updated on the latest market events.