تلاش خریداران و فروشندگان برای تسلط به بازار

 پس از نمایان شدن الگوی سر و شانه در روز 6 مارس، قیمت اتریوم با رشد 15%  در اطراف نرخ $1,880 شناور شده است. باید توجه داشت که میانگین حرکتی ساده چهار ساعته 23-SMA  ارائه دهنده سطح حمایت می‌باشد.

در صورتی که ناحیه پایین کانال قادر به جلوگیری از روند نزولی نباشد و قیمت این رمزارز ناحیه حمایتی قوی ( در بین محدوده  $1,660-$1,655) نیابد، احتمال شکل گیری یک روند نزولی شدید وجود دارد.